ป้ายกำกับ: แนวความคิด

สิ่งที่พวกเราสามารถทำความเข้าใจได้จากแนวความคิดคบคิดสิ่งที่พวกเราสามารถทำความเข้าใจได้จากแนวความคิดคบคิด

จากความโกลาหลด้านการเมืองไปจนกระทั่งความรู้สึกกังวลใจเก […] ...